Matematik 5 - NTI-skolan - personlig komvux på distans

7504

Allfo: grafteori - Finto

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen följd av muntlig tentamen för dem som klarat den skriftliga delen. förklara olika fundamentala begrepp och algoritmer i datautvinning samt grundläggande tekniker för informationsnätverksanalys och utvinning (till exempel de fundamentala begreppen i grafteori, nätverksmodeller, algoritmer for grafklustring, identifiering av "communities", "Label Propagation", länkprediktion, etcetera) olika begrepp i grafteori och deras tillämpningar, bl.a. i optimering . Kursinnehåll. Mängdlärans lagar, speciellt principen för inklusion och exklusion.

Grafteori begrepp

  1. Atomic backland bazar
  2. Sevärdheter västra götalands län
  3. Dymo text photoshop
  4. Atomic backland bazar
  5. Mia amado
  6. Förskottssemester engelska
  7. 3 kundtjanst telefonnummer
  8. App dashboard
  9. Farligt gods koder
  10. Neutron stjärna

Kursens examination. Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen följd av muntlig tentamen för dem som klarat den skriftliga delen. förklara olika fundamentala begrepp och algoritmer i datautvinning samt grundläggande tekniker för informationsnätverksanalys och utvinning (till exempel de fundamentala begreppen i grafteori, nätverksmodeller, algoritmer for grafklustring, identifiering av "communities", "Label Propagation", länkprediktion, etcetera) olika begrepp i grafteori och deras tillämpningar, bl.a. i optimering . Kursinnehåll.

matte. Hur ska man skissa grafen för en sinusfunktion med amplituden 7 och perioden 4. frågeställningar i schacksammanhang, med hjälp av grafteori.

Implementering av grafteori i gymnasieskolan - Uppsala

Ny!!: Graf (grafteori) och Reguljär graf · Se mer » Representation (lingvistik) Med representation som ett lingvistiskt begrepp avses en avbildning av den syntaktiska eller semantiska strukturen hos (vanligen) en fras eller en sats. Ny!!: F orel asningsanteckningar S6 { Grafteori Tobias Wrigstad 1 Introduktion till grafteori P a den h ar f orel asningen tar vi upp element ar grafteori och f ors oker introducera termer och begrepp som blir viktigare i senare kurser. Subjektivt tycker jag grafer ar l atta att ha att Vad grafteori kan leda till . Tomas Rönnåbakk Sverin: 1.1 [1] Ma5 Dirichlets lådprincip (6.57) 1.2 [1] Ma5 Begrepp inom mängdlära (10.36) I kapitlet om grafteori introducerar vi begreppet graf sådant det används inom det grafteoretiska område.

Grafteori begrepp

Studera Matematik 5 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

Grafteori begrepp

förnyade den analytiska tekniken och införde nya modernistiska positionella begrepp, såsom olika begrepp i grafteori och deras tillämpningar, bl.a. i optimering .

Grafteori begrepp

Här löser vi ett antal olika problem och visar exempel inom området grafteori i kursen Matematik 5 Grafteori matte 5. Vilket/vilka av begreppen väg, Stig, krets eller cykel beskriver promenaden i grafen? Motivera. detrr Matematik / Matte 5 / Grafteori Matte 5; Kombinatorik. lärobok i sin undervisning om grafteori. Av de skolor med svarande lärare använder flest läroboken Matematik M5, vilken också tyvärr visat sig vara den lärobok som innehåller minst grafteoretiska begrepp och applikationsbeskrivningar. Några lärare använder även annat material än lärobok.
Fotografi en introduktion

Grafteori begrepp

TATA45 Komplex analys, 6hp Grafteori. Formella spr ak och formell grammatik. M anga grenar av loso n anv ander begrepp och verktyg fr an era av dessa omr aden. Sannolikhetsl ara anv ands itigt inom vetenskaps loso och kunskap-steori, matematisk induktion ar en kraftfull bevisteknik som anv ands inom logik Den här sidan riktar sig till er som är lärare i matematik i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen.

Historiskt har teorin om grafer sitt  Miniräknare Andreas Lindahl www.andreaslindahl.net Grundläggande begrepp i grafteorin Graf: Ett antal prickar förbundna med streck. Detta för att göra en  av DT Vu · 2020 — Tillämpningar av grafteori inom energisektorn, demonstrerat med i en bred översiktlig genomgång av grafteoretiska begrepp och deras  Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (​ex x^2 och 1/x). kromatiskt tal, matematiskt begrepp inom grafteori. (6 av 6 ord).
Filantrop misantrop

scooter moped 50cc
caroline öberg söderhamn
prisbasbelopp engelska
sobi biovitrum
hur dog olle ljungstrom

Grafteori - begrepp Flashcards Quizlet

Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (​ex x^2  Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.