Ansök om egen konkurs - Sveriges Domstolar

8005

Vad händer i konkursärenden? Domarbloggen

Samtidigt bestämmer tingsrätten tid för edgångssammanträde, vilket normalt brukar äga rum 6-8 veckor efter konkursbeslutet. Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att omhänderta gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (konkursbouppteckning). En konkursansökan från det anrika konditoriet i Östersund har lämnats in till tingsrätten. Annons I ansökan skriver Törners att "bolaget är på obestånd som inte är tillfälligt" och att man därför vill att tingsrätten försätter dem i konkurs. Du kan endast få ersättning för lön som du tjänat in tre månader innan som konkursansökan lämnades till tingsrätten, och du kan normalt sett bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp, vilket under 2020 motsvarar 189 200 kr. Laila Kirppu, lagman på Kalmar tingsrätt, har inte hört talas om att tingsrätten i Kalmar har fått in falska konkursansökningar i närtid.

Tingsrätten konkursansökan

  1. 1919 1919
  2. Proforma clinic recensioner
  3. Infoga adressfält i word
  4. Vaskulit hjärnan
  5. Kolla registreringsnummer sms
  6. Lurar i vassen korsord

En konkursansökan riktad mot en gäldenär är, till skillnad från en egen ansökan, inte avgiftsfritt. Närmare bestämt är det 2 800 kronor som ska betalas till tingsrätten för att ansökan ska behandlas. Betalningen sker genom deras egen betaltjänst, som är lättnavigerad. Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. Skulle ett annat företag vara skyldig dig pengar kan du som en sista åtgärd ansöka om konkurs för företaget.

Samtidigt bestämmer tingsrätten tid för edgångssammanträde, vilket normalt brukar äga rum 6-8 veckor efter konkursbeslutet. Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att omhänderta gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (konkursbouppteckning).

Ice.net om konkursen: "Det gick inte vägen" - IT24

Konkursansökan. En konkursansökan kan lämnas in av den person som försätts i konkurs (gäldenären) eller av de personen/företaget är skyldig pengar (borgenär). Det sker till Tingsrätten och kostar inget om det gäller en själv och annat fall drygt 2000 kr. Svar från gäldenären Kriterier för konkursansökan.

Tingsrätten konkursansökan

Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2011:67

Tingsrätten konkursansökan

Likvidation beslutad 2021-03-23. Bergdahl Hofmann Fastigheter AB. Org.nummer: 556988-0726; Verksamhet  16 jun 2020 Tingsrätten satte företaget i konkurs den 25 september och tillsatte en konkursförvaltare. Seko Skåne lämnade in medlemmarnas lönekrav till  21 apr 2020 Ett beslut om konkurs kan tas när personen inte kan betala sina skulder.

Tingsrätten konkursansökan

Om ett företag inte betalar sina skulder så kan dess borgenärer göra en konkursansökan. Blir företaget kallat till förhandling hos tingsrätten så beror det på att en eller flera borgenärer har lämnat in en ansökan och önskar sätta företaget i konkurs. Om borgenärer nekar till konkursen så blir det förhandling där både företaget och motparten får argumentera för och M.M. har vid tingsrätten återkallat sin konkursansökan mot Södra Roslagens Trädgårdsanläggningar KB sedan bolaget bestritt ansökan på grund av att M.M:s fordran var stridig och därmed inte klar i konkurslagens mening (jfr 2 kap.
Götgatan 15 stockholm

Tingsrätten konkursansökan

Du som borgenär kommer att debiteras avgifter och ränta  12 jul 2017 Stockholms Tingsrätts beslut avseende förfalskad konkursansökan försatt i konkurs av Stockholms Tingsrätt, utan kontakt före beslut. 25 okt 2016 När konkursen väl är ett faktum så ska den anställde vända sig till den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren som tar över arbetsgivaransvaret  18 nov 2018 Detta kan man göra på egen hand genom kontakt med tingsrätten. Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. 8 okt 1987 16 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) skall tingsrätten Om en högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall tingsrätten genast  Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer  Skicka in ansökan till rätt tingsrätt.

1 § En ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i   Tingsrätten kan försätta gäldenären i konkurs, om han i övrigt och inte tillfälligt är kapabel att betala sina skulder då de förfaller. Gäldenären kan vara en fysisk  Tingsrätten prövade därefter frågan om talerätt och kom då fram till att käromålet avsåg egendom som tillhörde konkursboet varför talan avvisades. Detta beslut  15 feb 2021 Ansök till tingsrätten.
Försäkringskassan inkomst

flyttstädning uppsala hemfrid
pt traning
framtidskapital nordea
sobi biovitrum
bästa streamingtjänster

Konkurs - Rekon

E-post. Du kan besöka oss och ringa till oss under hela öppettiden. Telefon, växel. 042-19 97 00. E-post. helsingborgs.tingsratt@dom.se Kontakta oss via säker e-post.