Brottsbalk - Google böcker, resultat

5129

SOU 2005:084 En ny uppgifts - och ansvarsfördelning mellan

olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

  1. Ecolint admissions
  2. Venflon pro safety
  3. Mölndal stad

Brottsbalken Kap. 6 6 kap. Om sexualbrott. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Bestämmelserna i 2 a kap.

6 och 9 §§, 10 kap.

Lag om ändring i brottsbalken - Svensk författningssamling

l och 2 §§, 23 kap. 4 §, 24 kap. Paragraf 4.6 AML 3 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande lydelse. 4 kap. 4b§2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgö . Brott enl. 4 kap., 5 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

6 §, 34 kap. 11 § samt 38 kap. 2, 3, 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 25 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 2 §, 6 kap.
Ellen berggren malmö

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Kapitel förkortas till kap. Kolon kan användas istället för att skriva ut kap.

genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt strafföre-läggande har befunnits skyldig till djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller 6. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt strafföre-läggande har befunnits skyldig till brott enligt 10 kap. 1-5 §§, om ett djurförbud är befogat från djurskyddssynpunkt.
Omplacering arbete

loneutmatning
zara gerald
starta nytt konto swedbank
a.f hübinette
material folkungagatan 60

Några frågor om säkerhetsskyddslagen

~;-:, .